8.1.2018 / Gösterim Sayısı : 485

Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarına Destek...

Bakanlığımızca; tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama makine ve ekipmanlarının üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak, daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir seviyeye getirebilmek için bireysel sulama makine ve ekipman satın alımları desteklenmektedir.
 
Bu kapsamda KKYDP Bireysel Sulama Sistemleri Uygulama Rehberi (2018/1) Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Sitesinde yayınlanmıştır. Bakanlığımız tarafından uygulanmakta olan tarla içi basınçlı sulama makine ve ekipman alımları desteklemesi uygulaması ile gerçek kişiler ve tüzel kişiler hibe desteğinden yararlanabilmektedir. Desteklenen yatırım konuları; damla sulama, yağmurlama sulama, mikro yağmurlama, lineer sistem yağmurlama sulama, center pivot sulama, tamburlu sulama, güneş enerjili sulama sistemleridir.
 
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman AKAR; “Tarımsal sulamada, suyun etkin ve verimli kullanılması ile verim ve kaliteyi arttıracak basınçlı sulama sistemlerinin kullanımının önemi her geçen gün artmaktadır. Öte yandan su kaynaklarının verimli kullanılması için de tarımda kullanılan suyun azaltılması önem arz ediyor. Bilindiği gibi basınçlı sulama sistemlerinde sulama randımanı salma sulamaya göre en az iki kat daha fazladır. İlimizde basınçlı sulama henüz çok düşük düzeydedir. Bakanlığımız tarafından son 10 yılda basınçlı sulama sistemleri alımlarına önemli teşvikler verilmektedir. Bakanlığımızca basınçlı sulama makine ve ekipman alımlarına yüzde 50 hibe desteği verilmektedir. Bu programların etkisi ile basınçlı sulama uygulamalarında artış sağlanarak, birim alandan alınan verimde de önemli artışlar gözlenmiştir” dedi. 
 
Önümüzdeki süreçte bazı tarımsal desteklemelerde basınçlı sulama sistemi kullanan çiftçilerimizin daha önemli kazanımlar elde edebileceklerine dikkat çeken AKAR: “Tüm Çiftçilerimizin önümüzdeki süreçte tarımsal desteklemelerden daha aktif faydalanabilmeleri, birim alandan daha fazla verim almaları ve suyun daha ekonomik kullanılması adına modern basınçlı bireysel sulama sistemlerine geçmeleri önem arz edecektir. Bu manada Bakanlığımızca uygulanmakta olan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı (KKYDP) çerçevesinde Bireysel Sulama Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi çiftçilerimiz için önemli bir fırsattır. Sahada yaptığımız çalışmalarda önceki yıllarda Sulama Sistemleri ile ilgili projeleri desteklenen çiftçilerimizin ürünlerinde meydana gelen verim artışı ile memnuniyetlerini görebilmekteyiz. Çiftçilerimizin bu desteklemeye mutlak önem vermelerini istiyoruz” dedi.
''