30.11.2017 / Gösterim Sayısı : 277

Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği Su Ürünleri 2017 Yılı Değerlendirme Toplantısı Yapıldı.

24-26 Kasım 2017 tarihleri arasında Erzurum İl / İlçe  Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünde görevli  tüm Veteriner Sağlık personeline Hayvan Hastalıkları ve Zararlıları ile Mücadele programı ağırlıklı olmak üzere  Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve  Su Ürünleri Şubesinin çalışma alanı ve hedeflerine   yönelik  değerlendirme toplantısı düzenlendi.
 
Toplantı açılış konuşmasında Erzurum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman AKAR: "İlimiz 687 bin Büyükbaş, 800 bin küçükbaş hayvan varlığı ile hayvancılığın önemli bir merkezi konumundadır. Bu büyük potansiyelin yanında hayvan hastalıkları ile mücadele azami önem arz etmektedir. İlimizde görevli veteriner sağlık personelinin bu güne kadar bütün zorluklara rağmen mesai mevhumu gözetmeden gösterdikleri yoğun çalışma ve gayretlerinin sonucunda hayvan hastalıkları ile mücadelede önemli mesafeler alındığı ve ilimizin artık hayvan hastalıklarıyla anılan il olmaktan çıktığını görmekteyiz. Bu kapsamda Veteriner sağlık personellerimizden talebimiz aynı disiplin içerisinde sahadaki çalışmalarını artırarak Ülke ve bölge hayvancılığı için daha fazla gayret sarfederek daha iyi konumlara taşınması gerekmektedir." dedi.   
 
Toplantının önemine dikkat çeken AKAR: "Bir araya gelmemize vesile olan bu toplantıda İki gün boyunca yapılacak olan değerlendirmelerle 2018 yılı ve sonrasına yönelik daha vizyoner etkin ve sistemli yapılanmanın teşkil edilebilmesi, akılcı çözüm önerileri ile yüksek  aktivasyon ve yüksek iş gücü verimliliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Bu manada değerlendirme toplantısının verimli geçmesini temenni ediyorum. Bu güne kadar özverili çalışmalarından dolayı tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ayrıca aramıza katılan genç, dinamik ve heyecanlı Veteriner Hekim arkadaşlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum." dedi . 
 
  Toplantıda; Turkvet (Büyükbaş, Küçükbaş Hayvan Kayıt Sistemi) siteminin genel hatlarıyla uygulanması , hayvan hareketleri  sahada karşılaşılan aksaklıklar , büyükbaş ve küçükbaş hayvanların kayıt altına alınması iş ve işlemleri , Vetbis (Veteriner Bilgi Sistemi) sistemi , İhbarı mecburu hastalıklar ve uygulanması gerekli  karantina süreçleri ,tazminatlı hastalıklar ve tazminat mazbataları , kurulması zorunlu  değerlendirme komisyonlarının iş ve işlemleri,  Kanatlı Bilgi Sistemi, Programlı Aşılama çalışmalarına yönelik genel değerlendirmeler , Zoonoz ve Salgın hastalıklara yönelik sahada yapılacak Epidemiyolojik çalışmalar , Desteklemeler (Buzağı, Arı, Koyun, Düve Desteklemeleri), Ari işletmelere yönelik çalışmalar, Hayvan pazarlarının kontrolü ve ruhsatlandırılması, Özel ve Resmi Mezbahanelerin kontrolü ve denetlemelerine yönelik iş ve işlemeler ile  Su ürünleri ve yetiştiriciliği  bünyesinde yapılan çalışmalarda oluşan ve oluşabilecek  aksaklıklar ve çözüm önerileri, 5996 sayılı kanun ve ilgili yönetmenlikleri konularında 3 ayrı oturum halinde Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve  Su Ürünleri Şubesi personelleri tarafından sunumlar yapıldı. Etkileşimliği yüksek geçen oturumlar karşılıklı fikir alış verişi, soru ve cevaplar şeklinde tamamlandı.
''