8.11.2017 / Gösterim Sayısı : 369

Erzurum Çiftçileri Yepyeni Bir Destekleme İle Tanışıyor… Çatak

#çatak_08112017
Toprak ve su kalitesinin korunması, yenilenebilir doğal kaynakların sürdürülebilirliği, erozyonun önlenmesi ve yoğun tarımsal faaliyetlerin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik gerekli kültürel tedbirlerin alınmasına ilişkin "Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması (ÇATAK)" programına 17.08.2017 tarih ve 30157 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2017-10584 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İlimiz dahil edilmiştir.

İlimiz çiftçilerinin ÇATAK Programından faydalanabilmesi için İl ve İlçe Müdürlüklerimizce çalışmalara başlanmış olup, İl Müdürümüz Sayın Osman AKAR’ın başkanlığında; İl Müdür Yardımcısı Ferhat HAN, Şube Müdürü Fethi AKMAN, Aziziye, Aşkale, İspir, Pasinler, Tortum İlçe Müdürleri ve ÇATAK uygulama birimlerinde görev alacak teknik elemanların katılımıyla ilk “ÇATAK” bilgilendirme ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantı sonucunda, 2018 yılı üretim sezonu için Aşkale, Aziziye, İspir, Pasinler ve Tortum İlçelerimizde toplam 5.000 dekarlık alanda ÇATAK Programının uygulanması planlanmıştır.
 
 Konu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Erzurum Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sayın Osman AKAR: “Çevre Amaçlı Tarım Arazilerini Koruma (ÇATAK) Programını Tercih Eden Üreticilerin Desteklenmesi, hassas alan olarak belirlenen alanlarda, ilk defa uygulanmak koşuluyla üç ayrı kategoride belirlenen tedbirlerin üreticiler tarafından 3 yıl süre ile uygulanması gerçekleştirilecektir.” dedi.  

 Ayrıca Sayın AKAR: “Birinci kategoride; minimum-sıfır toprak işlemeli tarım yapan üreticilerimize dekar başına 30 TL, ikinci kategoride; toprak ve su yapısının korunması ve erozyonun engellenmesi çerçevesinde tarımsal faaliyet yapan üreticilerimize dekar başına 60 TL, üçüncü kategoride; çevre dostu tarım teknikleri ve kültürel uygulamalarla tarımsal faaliyette bulunan üreticilerimize ise dekar başına 135 TL destekleme ödemesi yapılabilecektir. 2018 yılı üretim sezonunda ÇATAK Programını uygulayarak desteklemeden faydalanmak isteyen üreticilerimizin Aşkale, Aziziye, İspir, Pasinler ve Tortum İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüklerine müracaat etmeleri gerektiğini" belirtti.

Bu yeni destekleme ile ilgili olarak; Aşkale ve Aziziye ilçelerimizde hassas alan olarak belirlenen mahallelerin muhtar ve azalarımızın yoğun katılım sağladığı bilgilendirme toplantıları gerçekleştirilmiş olmakla birlikte, İspir, Pasinler ve Tortum İlçelerinde de bilgilendirme toplantıları plan dahilinde gerçekleştirilecektir.
''