7.7.2017 / Gösterim Sayısı : 332

Geleceğimiz İçin Meraları Koruyoruz...

#Mera_Narman_Camiikebir_05072017
Mera Islah ve Amenajman Projeleri kapsamında ıslah edilen Narman İlçesi Camiikebir Mahallesi Merası otlatmaya açıldı.
 
Erzurum Milletvekili Orhan DELİGÖZ, Vali Yardımcısı Hamza ÖZER, Narman Kaymakamı Mustafa ÇİFTÇİLER, Tortum Kaymakamı Mehmet BALIKÇILAR, Narman Belediye Başkanı Yücel Ahmet İŞLEYEN, proje danışmanları Prof. Dr. Binali ÇOMAKLI ve Prof. Dr. Mustafa TAN ile kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
 
Erzurum ilimiz de yaklaşık 1,6 milyon hektar mera varlığı Türkiye'nin %11 gibi çok önemli bir potansiyeli bünyesinde barındırmaktadır. Bu büyük bir zenginliktir ve bu bilinçle 2004 yılından beri ilimizde 18 köyde toplam 251.986 dekar alanda mera ıslah projesi uygulanmış ve tamamlanmıştır.Proje uygulaması biten bu köy meralarına hayvanların su ihtiyacını karşılamak üzere 428 adet hayvan suluğu yaptırılarak meralara yerleştirilmiştir.Bununla beraber  2015 yılında İl Müdürlüğümüzce yapılan projelerle DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı desteği ile 2180 adet sıvat yaptırılarak ilçelerimize dağıtımı gerçekleştirilmiştir.
 
Ayrıca şimdiye kadar 6 teknik ekibimizle 975 mahallede 809 bin hektarda tespit, 752 mahallede 742 bin hektarda tahdit ve 754 mahallede 633 bin hektarda tahsis çalışması yürütülmüştür.
 
2017 yılında 5 ilçemizde 6 mahallede (Aziziye-Sorkunlu,  Narman- Camiikebir ve Köprüköy-Eğirmez, Aşkale-Ballıtaş, Aşkale-Taşağıl ve Horasan-Kırkgözeler  olmak üzere altı köyde) 43.913dekar alanda Mera Islah çalışmalarımız devam etmektedir.
 
Camiikebir mahallesinde uygulanan proje 2016 Ocak ayında başlamış olup, 2018 Aralık ayında tamamlanması planlanmaktadır. Projeye Bakanlığımızca bütçe imkanları doğrultusunda toplamda 434.250 TL lik kaynak aktarılacaktır. 159.830 TL ise çiftçi tarafından karşılanacaktır.
 
Proje uygulanan toplam mera alanı 17.161 dekardır. Bu alanda toplam 2016 ve 2017 yıllarında 4.000 dekar alanda ıslah amaçlı gübreleme çalışması yapılmıştır.  Yapılan gübrelemede 80 ton kompoze gübre kullanılmıştır.
 
Proje de hayvanların su ihtiyacını karşılamak üzere;
45 adet hayvan suluğu, 1 adet gölgelik, 2 adet hayvan yatak yeri, 1 adet çoban kulubesi ve 10 adet tuzluk yaptırılmıştır.
 
Proje süresince her yıl  100'erde karyonca, korunga, fiğ, silajlıkmısır, macar fiği 250 dekar tritikale tohumluk bedelinin %40'ı projeden karşılanmaktadır. Bu kapsamda 2016 ve 2017 yıllarında 150 da yonca, 100 da korunga, 100 da macarfiği, 80 da silajlık mısır ekimi yaptırılmıştır.
 
Proje uygulanan tüm köylerimizde meralar parsellere ayrılmakta ve dinlendirilerek münavebeli otlama sistemi uygulanmaktadır.
 
Konu ile ilgili açıklamada bulunan İl Müdürü Osman AKAR; "İlimiz 360.000 hektar işlemeli tarım arazisi 1,6 milyon hektar mera alanı 650 bin büyükbaş, 800 bin civarında küçükbaş hayvan ve yaklaşık 132 bin arılı kovan varlığı ile önemli bir potansiyele sahiptir. Görüldüğü üzere Tarımsal potansiyelimiz ağırlıklı olarak hayvancılık faaliyetidir. Hayvancılıkta ise en büyük girdi kaba yem teminidir. Bölgede kaba yem teminin en ucuz ve mümkün yolu ise sahip olduğumuz meralardır. Erzurum ilimiz de yaklaşık 1,6 milyon hektar mera varlığı Türkiye'nin %11 gibi çok önemli bir potansiyeli bünyesinde barındırmaktadır. Bu büyük bir zenginliktir. Ancak bizler bu zenginliği gözümüz gibi korumalıyız ve verimini artırmanın yollarını aramalıyız. Bunun yolu da meraların planlı bir şekilde yönetilmesinden geçiyor. Eğer bunları yapamazsak bu zenginliğimizin kısa süre içerisinde elden çıkmasını da engelleyemeyiz.
 
Ayrıca kırsaldan kentlere göçü önlemenin yolu da meraları ıslah etmekten geçiyor.  Çünkü karlı ve verimli bir hayvancılık yapılamadığı anda genç nüfus için kırsal alanda yaşamak cazip hale gelmediğinden, bir süre sonra köyden göç ettiğinigörüyoruz. Gençlerimizin göç etmemesi ve hayvancılığın cazip hale gelmesi için mevcut mera alanlarını koruyarak ve ıslah ederek çiftçinin hizmetine sunmak istiyoruz.
 
İşte bu kapsamda otlatma kapasitelerinin arttırılması, ot kalitelerinin iyileştirilmesi, toprak muhafaza tedbirinin uygulanarak, erozyonun önlenmesinin amacıyla Mera Islah Projeleri uygulamaktayız.
 
Bakanlık olarak ıslah ve amenajman projesi uyguladığımız meralarda; sıvat, ağıl, gölgelik, çoban evi, tuzluk, kaşınma yerleri vb. gibi bir kısım düzenleyici yapılar kurmaktayız, ihtiyaç duyulan bölgelerde gübreleme yapılmakta, münavebeli otlatma sağlanmakta, yine ilkbahar erken ve sonbahar geç otlatmayı önlemek için çiftçilerimize kaba yem ihtiyacını karşılamak maksadıyla yem bitkileri tohum desteği sağlamaktayız.
 
Islah çalışması yaptığımız bu meranın ve diğer tüm meraların bizim geleceğimiz olduğu bilinciyle korunması, muhafaza edilmesi, doğru bir şekilde kullanılması hususunda herkesin üzerine düşeni yapması gerekmektedir. Bu meralar bize miras değil Çocuklarımızın emanetidir bu gözle bakmamız gerekir." dedi.
 
Ayrıca AKAR konu ile ilgili olarak Başta Sayın Valimize,  Vali Yardımcımıza ve Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Mera ile ilgili çok yoğun bir şekilde mesai harcayan Mera Komisyon Üyelerimize, değerli hocalarımıza, mesai arkadaşlarıma ve burada bizleri yalnız bırakmayan herkese katılım ve katkılarından dolayı teşekkür eder saygılar sunarım." dedi.
''