28.4.2017 / Gösterim Sayısı : 313

Mera Islahı Projelerini Gerçekleştirmeye ve Çiftçilerimizin Gübreleme Çalışmalarına Rehberlik Etmeye Devam Ediyoruz

#mera_islah_haber_28042017
Müdürlüğümüzce 4342 sayılı Mera Kanunu hükümleri gereği tespit, tahdit ve tahsis işlemleri biten köy ve beldelerde bütçe imkanları doğrultusunda ıslah çalışmaları yapılmaktadır.
 
4342 sayılı Mera Kanunu hükümlerine göre tespit, tahdit ve tahsis işlemleri biten köyler için, köy halkının talebi olması ve köyün proje uygulanması için uygun bulunması durumunda İl Müdürlüğümüzce hazırlanan Mera Islah ve Amenajman Projeleri Bakanlığımıza sunulmakta, Bakanlıkça kabul görmesi halinde de uygulama aşamasına geçilmektedir. Mera, yaylak ve kışlakların ıslah edilerek otlatma kapasitelerinin arttırılması, ot kalitelerinin iyileştirilmesi, toprak muhafaza tedbirleri uygulanarak, erozyonun önlenmesi amacıyla Mera Islahı ve Amenajman Projeleri uygulanmaktadır.
 
İlimizde 2004 yılından bu yana 18 köyde toplam 251.988 dekar alanda mera ıslah projesi yürütülmüştür. Bu çalışmalar esnasında 61.599 dekar alanda ıslah amaçlı gübreleme çalışması yapılmıştır. Proje uygulaması biten bu köylerimizde yonca, korunga, macar fiği ve silajlık mısır ekimi yapılmıştır. Yem bitkileri üretimini artırmak amaçlı olarak yapılan bu ekilişlerde tohumluk bedelinin %25-40 oranındaki miktarı projeden karşılanmıştır. Yapılan bu çalışmalar neticesinde uygulaması biten Narman İlçesi Şekerli köyü merası Bakanlığımızca yapılan değerlendirmeler sonucunda Altınbayrak ile ödüllendirilmiştir.
 
2017 yılında ise Horasan-Kırkgözeler, Aşkale- Ballıtaş, Aşkale-Taşağıl, Köprüköy-Eğirmez ve Aziziye-Sorkunlu,Narman-Camiikebir olmak üzere dört köyde Mera Islah ve Amenajman Projesi uygulamaları devam etmektedir.
 
Horasan İlçesi Kırkgözeler Mera Islah ve Amenajman Projesinin toplam maliyeti 331.026 TL'dir. Köyün mera alanı 2.211 dekardır. 24.04.2017 tarihinde Horasan İlçesi Kırkgözeler köyü merasına çiftçiler ile birlikte 33.165 ton (20:20:0) kompoze gübre projede ön görüldüğü şekilde merada gübreleme çalışması yapıldı. Köy merasına hayvanların su ihtiyacını karşılamak üzere 30 adet sıvat (hayvan suluğu) yaptırılarak, merada bulunan su kaynaklarına yerleştirilmiştir.
 
Ayrıca, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yayınlanan Nitrat ve Azotu içeren Kimyevi Gübrelerin Satışı, Nakliyesi ve Stok Bildirim Kontrolüne Dair 2015/42 Sayılı Tebliğ ve Nitratlı Gübrelerin Kullandırılmasına İlişkin Talimata İstinaden, satışı yapılan nitratlı gübrelerin toprakla tam manası ile buluşması için İlçe Müdürlüklerimiz personelleri çiftçilerimize rehberlik etmeye devam etmektedir.
''