30.3.2017 / Gösterim Sayısı : 328

Geleceğimiz İçin Tarımda “Basınçlı Sulama”

#Basincli_sulama_30.03.2017
Tarım ve temiz su, hiç kuşkusuz geleceğin en stratejik iki konusudur. Bu iki konunun sürdürülebilirliğini bir araya getiren basınçlı sulama sistemleri ise son yılların en önemli konularındandır.
 
Basınçlı sulama sistemlerinin önemi nedeniyle, Bakanlığımızca tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama sistemlerinin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılarak; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, kırsal alanda üreticilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi için bireysel sulama sistemlerinin desteklenmesi amacıyla verilen hibe desteklemeleri önem teşkil etmektedir.
 
Bu kapsamda 2016 yılında  % 50 hibe destekli Bireysel sulama desteğine başvuru yapan ve projesi uygun bulunan 10 üreticimizin 69 bin TL'lik hibe sözleşmesi Müdürlüğümüz ve çiftçiler tarafından imzalandı.
 
Sözleşmenin ardından, 22 Mart Dünya Su Günü gibi önemli bir etkinliğin takibinde suyun etkin ve verimli kullanımına ilişkin imzalanan sözleşmenin önemine atıfta bulunan İl Müdürü Osman AKAR: "Küresel ısınma nedeniyle su kaynaklarının giderek azalması, tarım için sulama suyunun daha verimli kullanılması önem arz ediyor.  Artan su krizi, sosyal ve ekonomik kalkınmanın sürdürülebilirliğini tehdit eden bir olgudur. Su, öncelikle yaşamamız için gerekli temel bir maddedir ve herkesin bu maddeye ulaşmaya hakkı olduğu gibi, suyun; korunması, savunulması ve doğru kullanılması gerekmektedir.
 
 Artan nüfusun ve azalan tarım alanlarının yarattığı beslenme sorunları, 'Sulu Tarım Uygulaması' ile çözülmeye çalışılmaktadır. Burada da basınçlı sulama sistemleri devreye girmektedir. Bakanlığımız da bu konunun önemine binaen sulama sularının daha ekonomik kullanılması için basınçlı sulama sistemlerini % 50 hibe ile desteklemektedir." Dedi. AKAR,  Erzurum'da basınçlı sulama sistemleri kullanımının yeterli düzeyde olmadığını belirterek bu konuda çiftçilerden daha fazla başvuru beklediklerini belirtti.
''