5.1.2017 / Gösterim Sayısı : 438

Basınçlı Sulama Yatırımlarını Destekliyoruz...

#Basincli_sulama_2017
Dünyada en çok su tarımda kullanılmakla birlikte sulama randımanını arttıran ve sulama suyu ihtiyacını azaltan sulama teknikleri ile sulu tarımda kullanılan suyun yarısı tasarruf edilebilir.Ülkemiz su varlığı açısından su fakiri olarak görülmektedir.

Bu kapsamda Bakanlığımızca tarımsal faaliyetler için geliştirilen modern basınçlı bireysel sulama makine ve ekipmanlarının üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırmak için; daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlayarak, zor şartlarda bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerini düşürerek uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir seviyeye getirebilmek içinbireysel sulama makine ve ekipmanlarını desteklenmektedir.

Bu kapsamda açıklama yapan Erzurum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman AKAR;"Tarımsal sulamada, suyun etkin ve verimli kullanılması ile verim ve kaliteyi arttıracak basınçlı sulama sistemlerinin kullanımının önemi her geçen gün artmaktadır. Öte yandan su kaynaklarının korunabilmesi için de tarımda kullanılan suyun randımanlı kullanılması önem arz ediyor. Bilindiği gibi basınçlı sulama sistemlerinde sulama randımanı salma sulamaya göre en az iki kat daha fazladır. İlimizde basınçlı sulama henüz çok düşük düzeydedir. Bakanlığımız tarafından basınçlı sulama sistemleri alımlarına önemli teşvikler verilmektedir.  Ancak ilimizin potansiyeli düşünüldüğünde başvuruların yetersiz olduğu görülmektedir" dedi.

2017 yılı için Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/13) 29.04.2016 tarih ve 29698 Sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanmıştır. Tebliğ kapsamındaki faaliyetlerin yürütülmesi için hazırlanan Uygulama Rehberi Tarım Reformu Genel Müdürlüğü'nün web sitesinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

Program kapsamında aşağıdaki yatırım konularına destek verilecektir:
a) Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,
b) Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,
c) Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,
ç) Lineer sistem, Center Pivot sistem veya Tamburlu sistem yağmurlama sulama makinesi alınması,
d) Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.

Bakanlık tarafından oluşturulan güncel Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı olmak şartıyla, başvuru sahibi yukarıda belirtilen yatırım konularından sadece biri için tek bir parselde başvuru yapabilir.

Bu Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesinde belirlenen hibeye esas mal alım tutarının KDV hariç %50'sine hibe yoluyla destek verilecektir. Hibeye esas mal alım tutarı gerçek kişiler için 100.000 TL, tüzel kişiler için 200.000 TL'ye kadardır.

Başvurular tebliğin yayınlandığı 01 Ocak 2017 tarihinden itibaren başlayarak, 14 Şubat 2017 tarihi mesai bitimine kadar 45 (kırk beş) gün süre ile devam edecektir. Başvurular İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne bizzat yapılacaktır.

Sulu tarım yapmakta olan tüm çiftçilerimizin üretimlerini artırarak daha fazla gelir elde etmeleri için bu projeden faydalanmalarını önemsemekteyiz. Basınçlı Sulama Hibe Desteklemesi 2017 Yılı Uygulama Rehberi ve2016/13 nolu Tebliğe aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
 

''