22.12.2016 / Gösterim Sayısı : 544

“Tarım’ın” Yılsonu Değerlendirilmesi Yapıldı…

#2016_değerlendirme_toplantısı
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak merkez ve taşra birimleriyle; bitkisel ve hayvansal üretim ile su ürünleri üretiminin geliştirilmesi, tarım sektörünün geliştirilmesine ve tarım politikalarının oluşturulmasına yönelik araştırmalar yapılması, gıda üretimi, güvenliği ve güvenirliği, kırsal kalkınma, toprak, su kaynakları ve biyoçeşitliliğin korunması, verimli kullanılmasının sağlanması, çiftçinin örgütlenmesi ve bilinçlendirilmesi, tarımsal desteklemelerin etkin bir şekilde yönetilmesi, tarımsal piyasaların düzenlenmesi gibi ana faaliyet konularının gerçekleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak; gıda, tarım ve hayvancılığa yönelik genel politikaları belirlemek, uygulanmasını izlemek ve denetlemek gibi önemli ve geniş kapsamlı bir kamu hizmeti yürütülmektedir.
 
Erzurum ili; yıllık ortalama 1,4 milyon büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığı, 1,5 milyon hektar mera varlığı, 780 bin dekarlık yem bitkileri ekilişi, yıllık 350 bin canlı hayvan sevkiyatı, %51,7 ile tarımsal istihdamı ve 3,6 milyar TL tarımsal hasılası ile sektörde konumunu ve bilinirliğini her geçen gün pekiştirmektedir.
 
Sayın Valimiz Seyfettin AZİZOĞLU'nun da açılışına katıldığı toplantıda, "Erzurum tarımsız, ülke tarımı da Erzurumsuz olmaz, bu bilinçle görev sorumluluğumuzun farkında olmalıyız. Gerek alan gerek hayvan sayısı bakımından ilklerdeyiz. Erzurum deyince insanların aklına tarihi, coğrafyası iklimi yanında tarımsal ve hayvansal ürünleri akla geliyor. Tarihi, coğrafyayı ve iklimi değiştiremeyeceğimize göre müdahale edebileceğimiz tarımı en ileri seviyeye götürmeliyiz" dedi. Tarımın çalışma alanı ve iş yükünün farkında olduğunu belirten AZİZOĞLU;
"Bizler hizmet adına ufkumuzu geniş tutmalıyız. Büyük düşünüp büyük işler başarmalıyız. Fatih Sultan Mehmet 21 yaşında İstanbul'u fetih ettiği, İskender'in 33 yaşında vefat ettiğinde dünyaya hâkim olduğu düşünülürlerse bu hâkimiyetlerini kısa sürelerde gerçekleştirdikleri görülmektedir. Bizler neden birkaç yılda Erzurum tarımını kalkındırmayalım, potansiyelimiz var, bu potansiyeli icraata çevirmek bizim elimizde. Kendimize hedefler koyalım; arıcılıkta, Erzurum balının farklılığını ortaya koyarak öncelikle, Coğrafi işaretini alalım, ardından marka değerleri oluşturarak tarımın tüm alanlarına doğrudan veya dolaylı katkısı olan arıcılığı ilimizde daha çok geliştirelim.  Adını hep beraber karar verebiliriz "Dadaş Balı" veya başka bir isim ama biz kaliteli balın kaynağı olarak bilinmeliyiz. Büyükbaş ve küçükbaşta da işletme kapasitelerimizi büyüterek maliyetleri azaltmanın yollarını destekleyici projeler üretmeliyiz. Karlılık için başta verimliliğimizi artırmalıyız" açıklamasında bulundu.
Açılış değerlendirmeleri ardından Valimiz Sayın Seyfettin AZİZOĞLU'nun, çalışmalarda göstermiş oldukları başarılar nedeni ile kurumumuz idareci ve personellerine Teşekkür Belgelerini verdi.
 
Toplantının ilk günündeki değerlendirmelere katılan Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürü Dr. Biray OKUMUŞ, kurumun mevcut çalışmaları, önümüzdeki süreçte uygulanacak yeni çalışmaları hakkında bilgilendirme yaptı. Aynı konuya hizmet eden tarım teşkilatının kuruluşları olduklarını belirten OKUMUŞ, ilimiz için önem arz eden hayvancılıktaki hastalık ve zararlılar ile etkin mücadele edebilmek adına karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.
 
Toplantı ile ilgili genel değerlendirmelerde bulunan İl Müdürü Osman AKAR "Tarım teşkilatı olarak bizler büyük bir aileyiz. Bizler bu aileyi sadece 700 çalışanlarımızla değil, il özelinde düşünürsek bile 92 bin tarımsal işletmemiz, 6 bin gıda işletmemiz sağlıklı gıdaya ulaşan başta 763 bin kişilik Erzurum'uz… Aslında sağlıklı gıda arzı olarak düşünürsek biz tüm insanlığı bir aile olarak görüyoruz. Böylesine büyük bir aile içerisinde hizmet etmenin gurur ve sorumluluğunun farkında olmalıyız" vurgusunu yaptı.
 
Toplantı sonrasında tüm katılımcıların ortak hissiyatı ve bildirisi; ülkemizde son dönemlerde gerçekleştirilen hain terör olaylarına karşı "İnadına daha çok çalışma… İnadına birlik… İnadına kardeşlik…" oldu.
''