20.10.2017 / Gösterim Sayısı : 726

Erzurum Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğinde istihdam edilmek üzere bir (1) adet proje teknik elemanı (PTE) alınacaktır.

İLAN
Halk Elinde Küçükbaş Hayvan Islahı Ülkesel Projeleri kapsamında, Erzurum İli sınırları içerisinde yürütülecek olan Morkaraman  Koyunu Halk Elinde Islahı Projesi'nde çalıştırılmak ve Erzurum  Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğinde istihdam edilmek üzere bir (1) adet proje teknik elemanı (PTE) alınacaktır.
 
Proje Teknik Elemanında Aranacak Şartlar
PTE olarak istihdam edileceklerde aşağıdaki şartlar aranır.
 1. T.C. Vatandaşı olması,
 2. Türkiye'de bulunan üniversiteler ile bunlara denkliği kabul edilen yurtdışında kurulu üniversitelerin ziraat fakültesi hayvansal üretim/zootekni bölümü, veteriner fakülteleri, meslek yüksekokullarının hayvancılık bölümleri ile veteriner sağlık teknikerliği mezunu, veteriner sağlık/ziraat teknisyeni (hayvancılık alanı) mezunları olması,
 3. Askerlikle ilişkisinin bulunmaması veya en az 12(on iki) ay tecilli olması,
 4. Arazi çalışmalarını yürütmeye engel halinin bulunmaması,
 5. Yüz kızartıcı suçlardan hüküm giymemiş olması,
 6. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olması (projede kullanabileceği bir araca sahip olması tercih sebebidir),
 7. Projenin yürütüleceği il veya ilçede ikamet etmesi tercih sebebidir.

 

Duyuru ve Müracaat

MADDE 21- Yetkilikurullarında, teknik hizmet satın alma kararı ve yetkisi alan yetiştirici temsilcisi,il müdürlüğü koordinasyonunda mahalli araçlar ile il sınırları içerisinde duyurunun yapılmasını sağlar. Bu duyuruda, müracaat ve seçim tarihi ile PTE'de aranan nitelikler yer alır. Müracaatlar il müdürlüğüne yapılır ve aşağıdaki belgeler istenir.

 1. Müracaat dilekçesi,
 2. Diploma veya çıkış belgesinin tasdikli sureti,
 3. Nüfus Cüzdan fotokopisi,
  ç)   Askerlikle ilgili durumunu gösterir belge,
 4. İkametgâh belgesi
 5. Sürücü belgesi,
 6. Özgeçmiş, varsa yüksek lisans, doktora mezuniyet belgesinin tasdikli sureti,
 7. Sabıka kaydı belgesi,
 8. Sağlık raporu
Başvuru Tarihi, Ön İnceleme ve Sınav Tarihi:
a) Başvurular 3Kasım 2017 Cuma günü mesai bitimine kadar şahsen veya posta-kargo yoluyla Erzurum  İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'ne yapılacaktır. Bu tarihten sonra yapılan başvurular ile başvuru şartlarını taşımayan adayların müracaatları değerlendirmeye alınmayacaktır.
b) Müracaatları kabul edilen adayların isim listesi 06.11.2017 tarihinde itibaren http://erzurum.tarim.gov.tr adresinde ve ilan panosunda duyurulacaktır.
c) Başvuruları kabul edilen adaylara sınav tarihi ve yeri e-mail ve SMS yoluyla duyurulacaktır.
 
BİLGİ İÇİN :
Erzurum İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü
Hayvan Sağlığı  Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü
O4422352271 Dahili(501)
''