20.7.2017 / Gösterim Sayısı : 1165

Arıcılık Yatırımlarına Yeni Bir Destek

​11 Mart 2017 tarihinde yayınlanan Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı ve 15 Nisan 2017 tarihli "Arıcılık, İpekböcekçiliği, Kaz Ve Hindi Yetiştiriciliği, Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin, Uygulama Esasları Tebliği" gereğince  Uygulama rehberi yayınlanarak yatırımın, başvuru uygulama ve izleme şartları belirlenmiştir.
 
Buna göre ilimiz (Erzurum) Arıcılık konusunda yatırım yapabilecek iller arasındadır.
a) Arıcılık Destekleme konuları ve Uygulama İlleri;
Destekleme konuları; bal süzme makinası, bal eritme ve dinlendirme kazanı, sır alma teknesi, polen tuzaklı boş kovan, elektrik üreten güneş enerjisi sistemi, seyyar arıcı barakası, bal sağım çadırı malzemelerini kapsar.
Tebliğ kapsamında Adıyaman, Adana, Ağrı, Ardahan, Artvin, Aydın, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kars, Malatya, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Trabzon, Tunceli, Van illerinde kayıtlı üreticiler desteklenecektir.
b) Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği Destekleme Konuları ve Uygulama İlleri;
Damızlık kaz işletmelerinde yeni kümes ve kuluçkahane inşaatı, makina, alet ve ekipman alımı, ticari kaz ve hindi işletmelerinde ise yeni kümes yapımı, alet ve ekipman alımını kapsar.
Tebliğ kapsamında, Kars ilinde 1.000 adet kapasiteli damızlık kaz, Kars, Ardahan ve Muş illerinde 500'er adet kapasiteli ticari kaz ve Bingöl ilinde 1.000 adet kapasiteli ticari hindi yetiştiriciliği işletmeleri desteklenecektir.
c) İpekböcekçiliği Destekleme Konuları ve Uygulama İlleri;
Bursa ve Diyarbakır illerinde 10 kullanıcılı toplu besleme evi ve kapama dut bahçesi tesisi yatırımları için hibe desteği uygulanacaktır.
 
Yatırım Konuları için;
Kaz ve Hindi Yetiştiriciliği     (Yeni inşaat yapımı, makina, alet ve ekipman alımı) %75, Arıcılık (Alet ve ekipman ve boş kovan alımı) %60, İpekböcekçiliği  (Besleme evi yapımı, makina-alet ve ekipman alımı, dut bahçesi tesisi)  %100 hibe verilmektedir.
Başvurular, rehberin yayımlandığı tarihten on iş günü sonra başlayıp, başvuru süresi otuz gündür.  Yeni inşaat yapımı, alet ekipman alımı için yatırımcılar başvuru formu ve ekinde yer alan belgeler ile yatırımın yapılacağı yerin bulunduğu İl Müdürlüklerine başvururlar. Uygulama rehberine  Hayvancılık Genel Müdürlüğü web sayfasındaki duyurular bölümünden (http://www.tarim.gov.tr/HAYGEM) ulaşabilirsiniz.
''