9.1.2017 / Gösterim Sayısı : 1830

KKYDP-11. Etap Programı Başvurusunda Eksik Belgeleri olan Yatırımcı Listesi

​Kkydp - 11. Etap Programı Başvurularında
İl Proje Değerlendirme Komisyonu Tarafından
Eksik Belgeleri Olduğu Belirlenen Yatırımcıların Listesi
 
21 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış olan  "Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2016/37)" gereğince İlimizde yapılan başvurular ilgili tebliğ kapsamında Valilik Oluru ile oluşturulan İl Proje Değerlendirme Komisyonu tarafından mevzuat çerçevesinde değerlendirilmeye alınmıştır.

Yapılan değerlendirmede, Tebliğin "Başvurularının İdari Uygunluk Açısından İncelenmesi" başlıklı 25. Maddesi gereğince, sistem üzerinden yapılan başvuru sürecinde yüklenilen belgelerde eksiklik olan proje başvuruları belirlenmiştir.

Tebliğin 25/3. Maddesinde belirtilen "Eksik belge ve/veya dokümanı olan başvurulara ait eksiklikler, İl Müdürlüğünün ilan panosunda ve İl Müdürlüğü internet sayfasında yedi gün süre ile ilan edilir. Bu süreyi takiben yedi gün içinde söz konusu başvuru sahipleri, sistem üzerinde eksik evrak tamamlama bölümünden belge ve/veya dokümanlarını sisteme yükleyerek tamamlar. Ancak belgeler son başvuru tarihinden sonraki bir tarihi içeremez. İlk başvuruda yüklenen hiçbir belge ve/veya dokümanda düzeltme veya değiştirme yapılamaz. Belge ve/veya doküman eksikliklerinin ilan edilmesini takiben yedinci günün sonunda sistem evrak eklemeye kapatılır ve bu tarihten sonra evrak kabul edilmez. Eksik veya hatalı evrak tamamlama sistem üzerinden yapılır." Hükmü uyarınca bu liste 7 gün boyunca (09/01/2017- 15/01/2017) ilan edilecek olup, açılacak olan sistem üzerinden eksik belgelerin yükleme işlemi ise takip eden 7 gün (16/01/2017-22/01/2017) içerisinde gerçekleştirilecektir.

11. Etap Ekonomik Yatırım Projelerinde eksik evrağı olan proje sahipleri kendi şifreleri ile sisteme girerek 16-22 Ocak 2017 tarihleri arası 7 gün içerisinde eksik evrakları sisteme yüklemek zorundadırlar. Ekte evrak eksiği olan proje başvuruları yeralmaktadır.

Tebliğin ilgili hükmü uyarınca ilan olunur.

''