6.1.2017 / Gösterim Sayısı : 2004

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesi

DUYURU
4 Haziran 2014 tarih ve 29020 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 2014/6359 sayılı "Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin" Bakanlar Kurulu Kararı ile 30 Ocak 2015 tarihli ve 29252 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Uygulama Esasları Tebliği (Tebliğ No: 2015/4)" çerçevesinde 2017 yılı Uygulama Rehberi Hayvancılık Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayınlanmıştır.

Bu kapsamda 2017 yılına ait başvurular 01 Ocak – 31 Mart 2017 tarihleri arasında alınacaktır. Önceki yıllardan talepleri alınmış damızlık boğa ve damızlık koç/teke taleplerinin fazla olması ve dağıtımlarının devam etmesi nedeniyle 2017 yılı başvuru döneminde yeni damızlık boğa ve damızlık koç/teke talepleri ile ahır/ağıl tadilat başvuruları alınmayacak olup, sadece yeni ahır/ağıl yapımı inşaat yatırımı başvuruları alınacaktır.

Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerdeyeni ahır/ağıl yapımı inşaat yatırımlarına % 50 oranında hibe desteği uygulanacaktır. İnşaat yatırımlarında büyükbaş işletmelerinde anaç varlığı olarak alt sınır 10 baş, üst sınır 49 baş, küçükbaş işletmelerinde ise alt sınır 100 baş üst sınır 200 baştır. İşletme kapasitesi büyükbaş işletmelerde 49 baştan, küçükbaş işletmelerde ise 200 baştan büyük olan gerçek ve tüzel kişiler, bu üst sınırlara kadar olan kısım için hibe desteğinden yararlandırılacaktır. Yatırımcılar mutlaka belirtilen sınırlar içinde başvuru yapabileceklerdir. Bu sınırların dışındaki hayvan varlığına sahip olan yatırımcıların başvuruları kabul edilmeyecektir. Yatırımcının bu sınırlar dahilinde başvurusunun kabul edilip yatırıma başlaması ile bu sınırların üzerinde yapacağı daha fazla kapasiteli ahır ve ağıl inşaatları hibe desteği dışında kalacak olup, yatırımcı tarafından karşılanacaktır.Başvuru sahibi gerçek veya tüzel kişinin, Bakanlık Türkvet veri tabanına veya Koyun Keçi Kayıt Sistemine kayıtlı ve anaç varlığı en az 10 baş en fazla 49 baş anaç sığır veya en az 100 baş  en fazla 200 baş anaç koyun-keçi kapasiteli aktif işletmesinin başvuru tarihinden en az bir yıl önce kayıtlı olduğuna dair güncel belgeyi mutlaka başvurusu ile birlikte sunmuş olması gerekmektedir. Bu limitlerin altında veya üstünde anaç varlığı olan yetiştiricilerin başvuruları kabul edilmeyecektir

Konuya ilişkin Uygulama Rehberini aşağıdaki linkten temin edebilirsiniz.

''